Visninger:
En ansatt slutter, og enheten skal gjenbrukes av andre:
  • Enheten skal tilbakestilles til fabrikkinnstillinger. Dette må gjøres for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet, dette vil også gi best brukeropplevelse for den som skal overta enheten. Den som er pålogget PCen kan utføre dette selv ved hjelp av denne veiledningen. Alternativt kan dere ta kontakt med Servicedesk så utfører vi fjernsletting.
Enheten er gammel og skal kasseres:
  • Vi anbefaler å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillinger ved hjelp av denne veiledningen. Dette vil hindre at data kommer på avveier og enheten blir borte fra våre systemer.
Jobb-data skal fjernes fra privat enhet:
  • PC: vi anbefaler at enheten tilbakestilles til fabrikkinnstillinger. Dette vil hindre at data kommer på avveier og enheten blir borte fra våre systemer.
  • Mobiltelefon/nettbrett: du kan fjerne jobb-profilen ved hjelp av denne veiledningen(iOS, Android). Dette vil kun slette jobbrelatert innhold og alt personlig innhold på enheten beholdes.
Enhet er tapt/stjålet
  • Gi beskjed til Servicedesk så fort som mulig så utfører vi fjernsletting av enheten.
Enheten skal kjøpes ut/overtas privat:
  • PC: Ta kontakt med Servicedesk for å få fjernet alle koblinger til Kirkens lokale skrivebord. Maskiner med autopilot må fjernes manuelt av Servicedesk for at den skal kunne gjenbrukes andre steder. Enheten må tilbakestilles til fabrikkinnstillinger og enheten må fjernes fra våre systemer.
  • Mobiltelefon/nettbrett: du kan fjerne jobb-profilen ved hjelp av denne veiledningen(iOS, Android). Dette vil kun slette jobbrelatert innhold og alt personlig innhold på enheten beholdes.