Visninger:

For å tilbakestille en enhet til fabrikkinnstillinger kan du gjøre dette via Firmaportal eller ta kontakt med Servicedesk. Dette er hensiktsmessig i følgende scenarioer:

  • En ansatt slutter og enheten skal gjenbrukes av andre
  • Enheten er gammel og skal kasseres
  • Enheten er tapt eller stjålet
PS: alt innhold, alle data og alle programmer blir slettet fra enheten.
  1. Åpne Firmaportal
  2. Velg Enheter på ventre side
     

 
  1. Trykk på enheten som skal tilbakestilles. NB! Vær sikker på at du velger riktig enhet da alt innhold på enheten slettes når du utfører det neste steget.
  2. Velg Handlinger og Tilbakestill. Så fort enheten får kontakt med systemene starter prosessen med å gjenopprette til fabrikkinnstillinger.

Et bilde som inneholder tekst<br><br>Automatisk generert beskrivelse