Mest populær

Mest populære artikler
Passord

Hvordan bytte passord, hva må/kan det inneholde

Hvordan rulle inn en ny PC med Windows 10 i Lokalt Skrivebord

Denne guiden gjelder for Windows-maskiner som ikke har vært pålogget tidligere og som enten er nyinnkjøpt, resatt eller reinstallert.

Hvordan rulle inn en eksisterende PC med Windows 10 i Lokalt Skrivebord

Innrullering av PCer med Windows 10 som allerede er i bruk