Visninger:

Veiledning innlogging FirstAgenda

Før dere starter på denne veiledningen er det viktig at dere har et fungerende passord og har satt opp Microsoft Authenticator på deres mobiltelefon.
 1. Bytt passord om du ikke vet det fungerer på https://passord.kirkepartner.no (husk brukernavn/e-postadresse er f.eks. ts334@kirken.no). Se her for veiledning:  https://kirkepartner.powerappsportals.com/knowledgebase/article/KA-01033/nb-no
 2. Sett opp Microsoft Autenticator på følgende adresse https://aka.ms/mfasetup . Må ofte gjøres i inkognito/privat vindu. Se her for veiledning: https://kirkepartner.powerappsportals.com/knowledgebase/article/KA-01047/nb-no
 
 1. Gå til https://firstagenda.kirken.no
 2. Skriv inn din kirken.no bruker med følgende format: "ts334@kirken.no" (to bokstaver og tre tall). Trykk på "Logg inn".
              Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, programvare, nummer<br><br>Automatisk generert beskrivelse
 1. Skriv inn passordet til kirken.no-brukeren din og trykk logg på.
               
 1. Bekreft med Authenticator appen eller annen måte om du får tilbud om det:
  Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, programvare, Nettside<br><br>Automatisk generert beskrivelse
 2. Velg nei eller ja:
  Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, programvare, Nettside<br><br>Automatisk generert beskrivelse
 3. Du er innlogget:
  Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, programvare, Nettside<br><br>Automatisk generert beskrivelse
 4. Øverst til høyre har du en nedtrekkmeny, velg riktig bispedømmeområde utvalget hører under oppe til høyre (markert med grønt), eller DNK (Kirkepartner) om utvalget er et utvalg tilknyttet Kirken sentralt.
 5. I menyen til venstre velger du ditt utvalg.