Visninger:

Dette kurset er for deg som skal i gang med Kirkens lokale skrivebord, og som derfor skal flytte felles mapper og dokumenter fra K:\ til Teams.

Veileder flytting fra K:\ til Teams består av i alt seks deler. Det anbefales å se gjennom alle FØR du går i gang med å opprette team og bestille flytting av mapper.

Del 1: Hva er team og kanaler? https://secure.e-learning.no/catalog/kirken/17451

Del 2: Fra K:\ til Teams i fem steg https://secure.e-learning.no/catalog/kirken/17461

Del 3: Hvordan flytte mapper fra Generelt til kanaler https://secure.e-learning.no/catalog/kirken/17450

Del 4: Gode rutiner ved opprettelse av team https://secure.e-learning.no/catalog/kirken/17460

Del 5: Slik oppretter du et team https://secure.e-learning.no/catalog/kirken/17470

Del 6: Slik oppretter du kanaler i et team https://secure.e-learning.no/catalog/kirken/17480