Visninger:
 
Som standard vises ikke Blindkopi-feltet når man starter en ny mail. Men hvis du klikker på Til- eller Fra-knappen (og kommer til adresselista) kan du legge mottakere i både Til-, Fra- og Blindkopi-feltet.Vise Blindkopi som standard
Hvis man vil at det skal vises hver gang, må man, når man har startet en ny mail gå til menyen «Alternativer» og klikker på ikonet for Blindkopi. Feltet vil vises for alle mailer heretter.
Merk: menyen «Alternativer» dukker ikke opp når du svarer på en mail, uten at du velger «Koble fra» (så mailen kommer i eget vindu)