Visninger:
Dersom man har tilgang til flere adressebøker (f.eks. kontorets egne), men disse ikke vises når man trykker på «Til»-knappen i en ny mail.
 
1. Klikk på ikonet i venstre side som ser ut som en rute med fire ruter inni og velg Mapper:

 
 
Mapperuten i venstre kolonne blir litt endret (se eksempel) og andre elementer enn epost-mapper vises (bl.a. Kalender og Kontakter).

2. Finn adresseboka og høyreklikk på den.
(Fremgangsmåten er den samme om det er egne adressebøker eller felles. For egne adressebøker, kan de også finnes under «Personer» nederst, selv om de ikke vises når man velger «Til».)
 
3. Velg «Egenskaper…»
 
4. Gå til fanen «Outlook-adressebok» og sett hake ved «Vis denne mappen som en adressebok for e-post».
 
5. Gi adresseboken et navn som gjør den lett å kjenne igjen hvis forslaget som kommer opp ikke gjør det.
 
6. Klikk «Bruk» og deretter «OK».
 

7. Nå skal denne adresseboka finnes når du skriver en ny mail: Klikk på Til-, CC- eller BCC-knappen i en mail for å bytte til denne adresseboka