Visninger:

Av og til vil man oppleve at kameraet ikke fungerer local maskin (f.eks. i Teams). Ofte er dette fordi VMwaretar over kameraet. 

 

 1. 1. Dette løses ved å skru av kameraet inne i VMware: 

 1. a. Fjern haken foran kameraet i denne listen (du finner det nedenfor den tynne streken) 
   
   

 1. b. Det er også en fordel å skru av «Automatically Connect at Startup», så det ikke skjer igjen neste gang man logger på. 
   

 1. 2. At kameraet ikke virker kan også skyldes at det er deaktivert på selve PCen. Hvis det er en bærbar PC kan den ha en fysisk knapp eller “slider oppe i kanten av skjermen ved kameraet (se bilde): 
   
   
   
  Ved å skyve knappen til motsatt side bør kameraet slås på. 
   

 1. 3. Enkelte pc-typer har også en egen tast som aktiverer/deaktiverer kamera, vanligvis en av F-tastene. 
   
  Merk: På en laptop må man ofte holde inne Fn-tasten og samtidig trykke på denne tasten. 
   

 1. 4. Hvis du har et eksternt webkamera koblet i med USB kan det hjelpe å plugge det ut og inn av maskinen.