Visninger:
På vegne av Den norske kirke har Kirkepartner inngått egen rammeavtale for kjøp av utstyr. Denne dekker alt fra PC-er, nettbrett, skjermer, AV-utstyr, mobiltelefoner og annen hardware.
Enheter som benytter Kirkens lokale skrivebord vil ved bestilling kunne få satt PC-en opp slik at den inneholder den programvare som brukeren skal ha utover at sikkerhet på maskinen blir ivaretatt. Dette uten ekstra kostnad.
 
Du kan lese mer om dette på våre nettsider: https://kirken.no/nb-NO/kirkepartner/tjenester2/rammeavtale%20hardware/