Visninger:
Kirkepartner har utarbeidet noen enkle videopresentasjoner for lettere å forstå hva Kirkens lokale skrivebord er.  Benytt linkene ifm. Presentasjoner, utsendelse av epost og egen intranett side om overgang til Kirkens lokale skrivebord.