Visninger:

Programvarebeskrivelse
PRODUKTNAVN: Kirkens lokale skrivebord                                                                   KPIKT101.L

BESKRIVELSE
Kirkens lokale skrivebord  er en komplett kontorstøtteløsning for saksbehandlere. Løsningen er grunnmuren for alle tjenestene Kirkepartner leverer. Den gir alle brukere sitt eget område å lagre data på, og et fellesområde som deles med kollegaer. Kunder av Kirkens lokale skrivebord  kan bestille og få tilgang til andre systemer hos Kirkepartner, som sak-, arkiv- og møteløsningen Dnk 360. Kirkelige fagsystemer og gravplassystemer som er web-baserte vil være tilgjengelig på Kirkens lokale skrivebord.

Kirkepartner skrivebord inkluderer:
 • Microsoft Windows 10 Enterprise 64-bit
 • Microsoft Office 365 Enterprise 64-bit
  • Word
  • Excel
  • Powerpoint
  •  
  • Teams
  • Outlook
  • OneNote
  • Access: tilgjengeliggjøres ved behov
  • Publisher: tilgjengeliggjøres ved behov
 • TeamViewer
 • Printix: skybasert printløsning som kan settes opp ved behov (se også KIKT160 Kirkepartner Sikker utskrift)
 • OneDrive: med 1 TB lagring pr bruker *
 • Sharepoint: for lagring av felles filer og mapper
 • E-postboks med kalender og kontakter med 100 GB lagring pr bruker *


* lagringskapasitet kan utvides til en ekstra kostnad

Følgende minimumskrav er satt til PCer for å kunne benytte Kirkens lokale skrivebord :

Windows versjonWindows 10 eller 11 Enterprise, Pro eller Education.
RAMMinimum 8GB
TPM (Trusted Platform Module)Må ha TPM
LagringsplassMinimum 200 GB
SkjermoppløsningMinimum 1280 x 800

 

Microsoft Teams
Med Teams kan man raskt sende en sanntidsmelding til en kollega, se tilgjengelig status, vise skjermbildet eller presentasjon. Hvis man har Teams sertifisert utstyrt kan man også starte videokonferanse med andre brukere. Kunde har selv ansvar for dette utstyret og en liste over godkjent utstyr finnes her: https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-teams/across-devices.

Teams er en plattform for lagring og deling av filer i organisasjonen. Den støtter en mengde nyttige funksjoner, for eksempel sanntids redigering med flere forfattere og automatisk synkronisering på tvers av enheter.

Utskrift
Kirkepartner Sikker utskrift er en skybasert utskriftsløsning. Utskriftskøer settes opp og driftes av Kirkepartner. Skriverne kontaktes via klientprogram og det settes opp køer basert på gruppetilgang via IDWeb. Du kan skrive ut fra en hvilken som helst enhet til dine ulike skrivere, på tvers av lokasjoner, på en sikker måte.

Skrivere/køer som settes opp faktureres på timebasis ref. prisliste.

Lokale utskriftskøer og tredjeparts løsninger er tilgjengelig fra Kirkens lokale skrivebord , dette er kundens ansvar.

Behandling av filer
Ved hjelp av OneDrive vil personlige filer alltid være tilgjengelig i sky og man kan enkelt få tilgang til filer på tvers av enheter. I OneDrive kan man dele filer med kolleger etter behov.

E-post, kalender og kontakter
Kirkepartner tar over kundens epost domene (med unntak hvis domene eies av kommunen) og sørger for epostflyt internt og eksternt. Brukeren kan velge å håndtere epost fra Outlook 365 klienten via PC, mobiltelefon og/eller nettbrett eller bruke Outlook i nettleser. Det samme gjelder brukerens avtaler og kontakter.  

Tilgjengelighet og oppbevaring
Policy for oppbevaring og overføring av data for lagring i Microsoft 365 henvises det til denne siden:
https://www.microsoft.com/nb-no/trust-center/privacy/data-location

Ekstra sikkerhetskopiering (backup) utover hva som inngår i tjenestene fra Microsoft kan bestilles som tilleggstjeneste fra Kirkepartner.

Kirkepartner ID Web
ID Web er et identitetsstyringssystem som inneholder

 • Brukerhåndtering
 • Tilgangshåndtering
 • Gruppehåndtering
 • Rollehåndtering
 • Passordhåndtering
 • Selvbetjeningsportal
 • Rapportering

Alle brukere registreres i ID Web. Der finnes informasjon om brukerne og hvilke tilganger de har. Ønsker kunden at brukerne selv skal kunne tilbakestille passord når de har glemt dette, mobilnummer registreres på brukeren.

Nye organisasjoner opprettes i ID Web med bl.a. navn og organisasjonsnummer. Deretter opprettes øverste leder (f.eks. Kirkeverge eller Stiftsdirektør). Denne rollen kalles Betaler og har tilgang til å godkjenne nye brukere og tilganger. Det kan være hensiktsmessig at dette utføres av en IT- eller HR-ansvarlig, og da får disse personene rollen Bestiller og blir delegert til å ta dette ansvaret for organisasjonen.

Betaler og Bestiller utfører følgende:
 • Oppretter nye brukere eller sette dem inaktive
 • Godkjenner tilganger i de gruppene hvor de står som eier
 • Lager distribusjonsgrupper
 • Lager møterom

Det er kun Betaler som kan delegere ansvar til andre i ID Web.

To-faktor autentisering
Microsoft Authenticator brukes for pålogging til Kirkens lokale skrivebord  og andre fellesløsninger for Dnk.
Dette er en to-faktor autentiseringsløsning som baserer seg på:

1. Noe du har -> Microsoft Authenticator på en fysisk enhet
2. Noe du vet - > personlig passord

Brukerne laster ned appen Microsoft Authenticator som støtter iOS og Android. Etter bruk av personlig passord ved pålogging, foretas godkjenning av pålogging på mobil.


Utrulling og etablering
Omfang av utrulling og etableringsaktiviteter kan variere for et enkelte fellesråd. Omfanget avklares forut for oppstart og etter nærmere avtale med kunde. Følgende aktivitet kan være aktuelle:

Etablering av brukere
 • KIRKEPARTNER etablerer organisasjonen i ID Web
 • KIRKEPARTNER etablerer brukere med bruker ID, to-faktor og tilgang til Kirkens lokale skrivebord 
 • Kunden sørger for sluttbrukerutstyr og egen infrastruktur

Innrullering av enheter
 • Kunden innrullerer PC, Nettbrett og Smarttelefoner i Kirkens lokale skrivebord  ved hjelp av veiledere

Migrering av e-post
 • .pst eksport til SFTP server eller fysisk lager
  • Kunde følger veileder på .pst eksport
 • Migrering av Exchange e-post ved hjelp av MigrationWiz for kundens regning
  • KIRKEPARTNER setter opp og gjennomfører migrering fra kundens EWS til KIRKEPARTNER EWS.

Migrering av Mine Dokumenter og Fellesområder
 • Kunden eksporterer personlige filer til OneDrive eller eksternt lager etter oppskrift på eksport av Mine Dokumenter.
 • Kunden eksporterer fellesområder til Sharepoint eller Teams.
 • Kirkepartner overfører filer etter avtale.

Migrering av fagsystem, LPR system og Arkivsystem
 • Datakonvertering - Kunden dekker kostnader forbundet med å konvertere data til støttet nivå.
 • Innleggelse av data - Kunden dekker kostnader fra leverandør til å migrere data tilhørende fagsystemet.
 • For applikasjoner som ikke er på Kirkens lokale skrivebord  - Kunden dekker ovennevnte kostnader pluss kostnader med å pakke applikasjoner.

Opplæring
 • Opplæring av Superbrukere.
 • Oppstartsmøte/allmøte (aktuelt for større fellesråd)

Utrulling og etablering faktureres etter regning. Kunden dekker reisekostnader.


Lisensiering

Alle lisensene som benyttes i Kirkens lokale skrivebord  eies og følges opp av Kirkepartner.

Versjon (dato): 1.11.2021