Visninger:

Bakgrunn
Ett av sikkerhetskravene for maskiner som er innrullert i Kirkens lokale skrivebord er at den lokale disken er kryptert. Kryptering av maskinen vil i de fleste tilfeller skje automatisk, men noen ganger feiler det og da er det noen manuelle steg som må gjøres. Er du usikker på dette kan Servicedesk hjelpe deg.

Firmaportal
Skriv Firmaportal i søkefeltet på menylinjen og start programmet. I firmaportalen vil det kunne se slik ut. Her finner du informasjonen om hva som mangler eller er feil.

 

 

 1. Sjekk av status
  Skriv 
  Powershell i søkefeltet på maskinen, høyreklikk på ikonet og velg Kjør som administrator: 

 

 

Skriv kommandoen "manage-bde -status c:"

 

Hvis maskinen er kryptert riktig skal Encryption method være lik XTS-AES 256, ser det riktig ut hos deg kan du trykke på Kontroller tilgang i første bildet. Dersom firmaportalen fremdeles viser avvik kan du ta en omstart av maskinen og prøve på nytt.

Har du avvik fra dette kan du gå videre til neste steg.

 

 1. BitLocker
  Start BitLocker

  Skriv inn 
  BitLocker i søkefeltet på maskinen og trykk på ikonet Administrer BitLocker:

 

 

Hvis du i punkt 2 i Sjekk status hadde Encryption method XTS-AES128:
I dette tilfellet må du slå av kryptering for deretter å slå på kryptering igjen slik at riktig krypteringsalgoritme brukes. Trykk valget Deaktiver BitLocker.


Trykk Deaktiver BitLockerKjør kommandoen manage-bde -status c: som beskrevet under Sjekk status til du ser at Percentage Encrypted er 0%. Gå til neste punkt.

Hvis du i punkt 2 under Sjekk status hadde Encryption method None:
Trykk Aktiver BitLocker. Får du feilmelding når du gjør dette må du kontakte Servicedesk slik at de kan hjelpe deg å kontrollere om din maskin støtter kryptering.


Velg Lagre til Azure AD-kontoen din og trykk Neste.
Velg Krypter hele stasjonen og trykk Neste.

Hak av for Kjør BitLocker-systemkontroll og trykk Fortsett.


Etter dette må maskinen startes på nytt:

Nå starter kryptering av maskinen din. Denne prosessen kan ta litt tid. Hvis du ønsker kan du følge status ved å kjøre kommandoen manage-bde -status c: som er beskrevet under Sjekk status lengre opp i dokumentet Percentage Encrypted skal bli 100%.

Når prosessen er fullført må du start om maskinen for å sikre at krypteringen aktiveres og tjenestene oppdateres. Deretter kan du trykke knappen Kontroller tilgang i firmaportal som beskrevet ovenfor for å verifisere at alt er ok.
Ta kontakt med Servicedesk om du trenger hjelp til dette eller om problemet ikke ble løst.